Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

Δραστηριότητες 1ης ομάδας

Μιχ. Μητσάκη «Η αρκούδα»

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ομάδα 1η:
1) Αναζητήστε στο διαδίκτυο εργογραφικό και εικονογραφικό υλικό για το συγγραφέα και δημιουργήστε ένα αρχείο power point (μέχρι 10 διαφάνειες) με τις σημαντικότερες πληροφορίες.
Ενδεικτικές ιστοσελίδες:

http://www.snhell.gr/anthology/writer.asp?id=27
http://www.perizitito.gr/authors.php?authorid=19917
http://www.perizitito.gr/product.php?productid=105984&page=1
http://douridasliterature.com/
http://www.spaniavivlia.gr/author.aspx?authorid=28453
2) Παρατηρώντας την πρώτη περίοδο του κειμένου, τί παρατηρείς ως προς την έκτασή της; Αν αφαιρέσεις κάποιο στοιχείο παραμένει η συνοχή της; Μπορείς να συσχετίσεις τη συγκεκριμένη επιλογή με την παρατηρητικότητα του συγγραφέα και την πληρότητα της περιγραφής; Να καταγράψεις τις παρατηρήσεις σου με τη μορφή σημειώσεων σε ένα αρχείο word.
3)Να εντοπίσεις τα σημεία του κειμένου που αναφέρονται στη «φυσική» και εκείνα που αναφέρονται στην τωρινή κατοικία της αρκούδας και να επισημάνεις τη λειτουργία της γλώσσας στη μια και στην άλλη περίπτωση; Πώς οι συγκεκριμένες επιλογές συνδέονται με τη διαφαινόμενη πρόθεση του συγγραφέα; Παρουσιάστε προφορικά τις απόψεις σας στην ολομέλεια του τμήματος.

4)Σταχυολόγησε τις λέξεις ή εκφράσεις του κειμένου που αναφέρονται στην εμφάνιση και στο ήθος του «βλάχου» καθώς και στην ταυτότητα – ποιότητα του ακροατηρίου. Πώς ερμηνεύετε τις συγκεκριμένες επιλογές; Παρουσιάστε προφορικά τις απόψεις σας στην ολομέλεια του τμήματος.
5.Επιλέξτε το τμήμα του κειμένου που σας άρεσε περισσότερο και προσπαθήστε να το το αναγνώσετε σωστά. Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα καταγραφής ήχου (Audacity, Ηχογράφηση Windows κ.α) να δημιουργήσετε ένα μικρό αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή (mp3, wav)[καλό είναι να πειραματιστούν όλα τα μέλη της ομάδας] .6. Να καταγράψετε σε ένα πίνακα (word ή Excel) τις λέξεις ή εκφράσεις από το κείμενο που σας έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση σε σχέση με τη νοηματική τους βαρύτητα, τη σπανιότητα ή την πρωτοτυπία τους.


7. Αφού παρακολουθήσετε τα αποσπάσματα από την ταινία, προσπαθήστε στη συνέχεια να αποδώσετε λογοτεχνικά (σε πεζό ή ποίημα ) τη σκηνή της Αρκούδας με τις μέλισσες σε μια παράγραφο 8 -10 σειρών μιμούμενοι τον μακροπερίοδο λόγο του συγγραφέα (Μητσάκη).

Δεν υπάρχουν σχόλια: