Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2010

Σημειωτικοί πόροι 2

Για την ανίχνευση στοιχείων ύφους, δομών μακροπερίοδου λόγου και δυνατοτήτων αναδόμησης του κειμένου αξιοποιείστε το παρακάτω αρχείο παρουσίασης. [ Οταν εμφανιστεί το αρχείο πατήστε το πλήκρο F5 για να δείτε την παρουσίαση.

Ενδεικτικοί δικτυακοί τόποι :

Σπουδαστήριο νέου ελληνισμού
Ηλεκτρονικά λεξικά
Σώματα κειμένων
Υπουργείο πολιτισμού
Ο ελληνισμός της διασποράς
Ευρωπαϊκή εταιρεία νεοελληνικών σπουδών
Αρκτούρος
Wikipedia


Δείγμα αποδόμησης-αναδόμησης λόγου
και ανίχνευσης στοιχείων ύφους


1.Πρώτο επίπεδο αποδόμησης


2.Δεύτερο επίπεδο αποδόμησης


3.Τρίτο επίπεδο αποδόμησης


4.Τέταρτο επίπεδο αποδόμησης


5.Πέμπτο επίπεδο αποδόμησης


6.΄Εκτο επίπεδο αποδόμησης


7. ΄Εβδομο επίπεδο αποδόμησηςΔείγμα μεταγραφής λογοτεχνικού
κειμένου στη δημοτική


Δείγμα ανίχνευσης στοιχείων γλωσσικής
ιδιοτυπίας με την ενεργοποίηση του ορθογράφου του επεξεργαστή1. Χωρίς ορθογράφο


2. Μετά τον ορθογράφο

Δεν υπάρχουν σχόλια: